מקום המפגש: בבתי החברים
ימי המפגש: רביעי בערב 20:00-22:00
לפרטים נוספים: צור קשר

מאריאטה: 054-4933492
רחל מאורי: 052-2390075